มายคราฟโปเกม่อน

สวัสดีชาวโปเกม่อนเทนเนอร์ทั้งหลายสู่ Pixelmon Neocraft

เซิฟเวอร์มายคราฟมอดโปเกม่อน ที่น่าเล่น เปิดมานานกว่า 3 ปี

คลิป Review


ยศภายในเซิฟเวอร์ | Rank
VIP
/spawn
/spawn
/spawn
/spawn
/sethome 
/sethome 
/sethome 
/sethome 
/home
/home
/home
/home
/tpaccept 
/tpaccept 
/tpaccept 
/tpaccept 
/tpa
/tpa
/tpa
/tpa
X
/back
/back
/back
X
/heal
/heal
/heal
X
/top
/top
/top
X
/warp farmvip
/warp farmvip
/warp farmvip
X
/evs
/evs
/evs
X
X
/ivs
/ivs
X
X
/pokeheal
/pokeheal
X
X
/fly
/fly
X
X
/repair
/repair
X
X
X
/hat
X
X
X
/wiki

© 2019 Pixelmon Neocraft Private server All rights reserved.


Design&coding By Viroonz
มายคราฟโปเกม่อน